Zorra e frenave

  • Zorra e frenimit me presion ajror /SAE J1402

    Zorra e frenimit me presion ajror /SAE J1402

    Kjo praktikë e rekomanduar mbulon kërkesat minimale për montimet e zorrëve të frenave të ajrit të bëra nga zorrë elastomerike të përforcuar dhe pajisje të përshtatshme për përdorim në sistemet e frenimit të ajrit të automobilave duke përfshirë lidhjet fleksibël nga korniza në bosht, traktor në rimorkio, rimorkio në rimorkio dhe linja të tjera të pambrojtura
  • Zorra e frenave hidraulike / SAE J1401

    Zorra e frenave hidraulike / SAE J1401

    Ky standard SAE specifikon testet e performancës dhe kërkesat për montimet e zorrëve hidraulike të frenave të përdorura në sistemin hidraulik të frenimit të një automjeti rrugor. Montimet e zorrëve të frenave të bëra nga një zorrë e prodhuar nga fije dhe elastomere natyrale ose sintetike dhe të montuara me pajisje fundore metalike.