Zorra e rërës

  • Zorra e rërës SB300

    Zorra e rërës SB300

    Zorra e rërës për aplikime të përgjithshme të rrahjes me rërë, e projektuar për transferimin me shpejtësi të lartë të rërës, prerjes prej çeliku dhe materialeve të tjera gërryese që shihen në mirëmbajtjen, restaurimin e ndërtesave ose pastrimin dhe përfundimin e pjesëve metalike, gurit ose xhamit.Është një zorrë rrëshqitëse rezistente ndaj përdredhjeve.
  • Zorra e rërës SB170

    Zorra e rërës SB170

    Zorra e rërës për aplikime të përgjithshme të rrahjes me rërë, e projektuar për transferimin me shpejtësi të lartë të rërës, prerjes prej çeliku dhe materialeve të tjera gërryese që shihen në mirëmbajtjen, restaurimin e ndërtesave ose pastrimin dhe përfundimin e pjesëve metalike, gurit ose xhamit.Është një zorrë rrëshqitëse rezistente ndaj përdredhjeve.